iPhone 15: дата на пускане, спецификации, характеристики и слухове