Чиракът работи с 8,45 евро на час на три работни места, за да свързва двата края с повишаване на заплащането до националната минимална ставка

Чиракът електротехник Джордан Мео беше благодарен, че си намери работа да мие шлеп на Канале Гранде.

e също работи като шофьор на Deliveroo и от време на време получава работа в кафенето.