Серия Intel NUC 12 Pro – Преглед на Wall Street Canyon: Усъвършенстван мини компютър с Intel Core i7-1260P за гъвкавост

Minipc Union Ace Magician TK11-A0
Бъдещ път FPE220M8SSD512G
2184 (2176.42минута – 2183.52гореизложеното) мегабайт/сек ~100% +22%

Minipc Union Ace Magician AMR5
Бъдещ път FPE220M8SSD512G

2082 (2067.58минута – 2082.23гореизложеното) мегабайт/сек ~95% +16%

Среден резултат мини компютър
(311 – 4168, n = 15, последните 2 години) Семейство Intel NUC 12 Pro NUC12WSKi7
Transcend M.2 SSD 2200S TS512GMTE220S
1790 г (1744.2минута – 1789.7гореизложеното) мегабайт/сек ~82%

Минифорум EliteMini HX90
Kingston OM8PCP3512F-AB

1319 (1307.78минута – 1319.44гореизложеното) мегабайт/сек ~60% -26%

Intel NUC11TNKi5
Transcend M.2 SSD 430S TS512GMTS430S

509 (505.62минута – 509.19гореизложеното) мегабайт/сек ~23% -72%

Minipc Union Ace Magician AMR5
Бъдещ път FPE220M8SSD512G
1792 г (1662.17минута – 1791.62гореизложеното) мегабайт/сек ~100% +82%

Minipc Union Ace Magician TK11-A0
Бъдещ път FPE220M8SSD512G
1790 г (1681.49.009)минута – 1789.9гореизложеното) мегабайт/сек ~100% +82%

Среден резултат мини компютър
(409-3938, n = 15, последните 2 години) Семейство Intel NUC 12 Pro NUC12WSKi7
Transcend M.2 SSD 2200S TS512GMTE220S

984 (154.77минута – 984.48гореизложеното) мегабайт/сек ~55%

Минифорум EliteMini HX90
Kingston OM8PCP3512F-AB

977 (973.56минута – 977.06гореизложеното) мегабайт/сек ~55% -1%

Intel NUC11TNKi5
Transcend M.2 SSD 430S TS512GMTS430S

467 (462минута – 467.13гореизложеното) мегабайт/сек ~26% -53%

Среден резултат мини компютър
(444-7061, n = 15, последните 2 години) Minipc Union Ace Magician TK11-A0
Бъдещ път FPE220M8SSD512G

2525 (2269.25минута – 2525.2гореизложеното) мегабайт/сек ~93% +11%

Minipc Union Ace Magician AMR5
Бъдещ път FPE220M8SSD512G

2444 (2328.09минута – 2444.09гореизложеното) мегабайт/сек ~90% +8%

Семейство Intel NUC 12 Pro NUC12WSKi7
Transcend M.2 SSD 2200S TS512GMTE220S

2273 (1501.91.2007)минута – 2273.31гореизложеното) мегабайт/сек ~84%

Минифорум EliteMini HX90
Kingston OM8PCP3512F-AB

1973 г (254.17минута – 1973.17гореизложеното) мегабайт/сек ~73% -13%

Intel NUC11TNKi5
Transcend M.2 SSD 430S TS512GMTS430S
561 (469.24минута – 560.5гореизложеното) мегабайт/сек ~21% -75%

Среден резултат мини компютър
(346-3938, n = 15, последните 2 години) Minipc Union Ace Magician TK11-A0
Бъдещ път FPE220M8SSD512G

1790 г (1687.16минута – 1790.13гореизложеното) мегабайт/сек ~92% +2%

Minipc Union Ace Magician AMR5
Бъдещ път FPE220M8SSD512G
1769 г (1687.39минута – 1768.92гореизложеното) мегабайт/сек ~91% +1%

Семейство Intel NUC 12 Pro NUC12WSKi7
Transcend M.2 SSD 2200S TS512GMTE220S

1758 г (161.06.2007 г.)минута – 1758.04гореизложеното) мегабайт/сек ~90%

Минифорум EliteMini HX90
Kingston OM8PCP3512F-AB
977 (973.56минута – 976.5гореизложеното) мегабайт/сек ~50% -44%

Intel NUC11TNKi5
Transcend M.2 SSD 430S TS512GMTS430S
504 (500.38минута – 503.53гореизложеното) мегабайт/сек ~26% -71%

Семейство Intel NUC 12 Pro NUC12WSKi7
Transcend M.2 SSD 2200S TS512GMTE220S

63 (57.2минута – 63.02гореизложеното) мегабайт/сек ~100%

Среден резултат мини компютър
(12,9 – 82,4, n = 15, последните 2 години) Minipc Union Ace Magician AMR5
Бъдещ път FPE220M8SSD512G
48.2 (48.04минута – 48,16гореизложеното) мегабайт/сек ~77% -23%

Минифорум EliteMini HX90
Kingston OM8PCP3512F-AB

47.4 (11,99минута – 47,41гореизложеното) мегабайт/сек ~75% -25%

Minipc Union Ace Magician TK11-A0
Бъдещ път FPE220M8SSD512G
45.1 (43,96минута – 45.09гореизложеното) мегабайт/сек ~72% -28%

Intel NUC11TNKi5
Transcend M.2 SSD 430S TS512GMTS430S

21.6 (20.05.2007 г.)минута – 21.62гореизложеното) мегабайт/сек ~34% -66%

Minipc Union Ace Magician AMR5
Бъдещ път FPE220M8SSD512G
210 (122.22минута – 209.88гореизложеното) мегабайт/сек ~100% +5%

Семейство Intel NUC 12 Pro NUC12WSKi7
Transcend M.2 SSD 2200S TS512GMTE220S
199.5 (150.75минута – 199.48гореизложеното) мегабайт/сек ~95%

Minipc Union Ace Magician TK11-A0
Бъдещ път FPE220M8SSD512G

196.3 (179.94минута – 196.31гореизложеното) мегабайт/сек ~93% -2%

Среден резултат мини компютър
(22-303, n = 15, последните 2 години) Минифорум EliteMini HX90
Kingston OM8PCP3512F-AB
167 (54,54минута – 166.59гореизложеното) мегабайт/сек ~80% -16%

Intel NUC11TNKi5
Transcend M.2 SSD 430S TS512GMTS430S
46.4 (45,57минута – 46,37гореизложеното) мегабайт/сек ~22% -77%

Minipc Union Ace Magician TK11-A0
Бъдещ път FPE220M8SSD512G

1005 (1003.31минута – 1005.12гореизложеното) мегабайт/сек ~100% +187%

Minipc Union Ace Magician AMR5
Бъдещ път FPE220M8SSD512G

991 (989.79минута – 991.47гореизложеното) мегабайт/сек ~99% +183%

Среден резултат мини компютър
(170.2 – 1942 г., n = 15, последните 2 години) Семейство Intel NUC 12 Pro NUC12WSKi7
Transcend M.2 SSD 2200S TS512GMTE220S
триста и петдесет (213.46минута – 349.65гореизложеното) мегабайт/сек ~35%

Минифорум EliteMini HX90
Kingston OM8PCP3512F-AB
313 (311.66минута – 312.85гореизложеното) мегабайт/сек ~31% -11%

Intel NUC11TNKi5
Transcend M.2 SSD 430S TS512GMTS430S
285 (283,99минута – 284.61гореизложеното) мегабайт/сек ~28% -19%

Минифорум EliteMini HX90
Kingston OM8PCP3512F-AB

976 (747.22минута – 976.04гореизложеното) мегабайт/сек ~100% +74%

Среден резултат мини компютър
(168,3 – 3741, n = 15, последните 2 години) Minipc Union Ace Magician TK11-A0
Бъдещ път FPE220M8SSD512G

774 (725.33минута – 774.03гореизложеното) мегабайт/сек ~79% + 38%

Minipc Union Ace Magician AMR5
Бъдещ път FPE220M8SSD512G

659 (650.84минута – 659.33гореизложеното) мегабайт/сек ~68% +17%

Семейство Intel NUC 12 Pro NUC12WSKi7
Transcend M.2 SSD 2200S TS512GMTE220S

561 (408.83минута – 561.15гореизложеното) мегабайт/сек ~57%

Intel NUC11TNKi5
Transcend M.2 SSD 430S TS512GMTS430S
330 (329.53минута – 329,95гореизложеното) мегабайт/сек ~34% -41%

Среден резултат мини компютър
(151,3 – 6722, n = 15, последните 2 години)

3000 точки ~100% +124%

Minipc Union Ace Magician TK11-A0
Бъдещ път FPE220M8SSD512G Minipc Union Ace Magician AMR5
Бъдещ път FPE220M8SSD512G Минифорум EliteMini HX90
Kingston OM8PCP3512F-AB Семейство Intel NUC 12 Pro NUC12WSKi7
Transcend M.2 SSD 2200S TS512GMTE220S Intel NUC11TNKi5
Transcend M.2 SSD 430S TS512GMTS430S Minipc Union Ace Magician AMR5
Бъдещ път FPE220M8SSD512G Minipc Union Ace Magician TK11-A0
Бъдещ път FPE220M8SSD512G Среден резултат мини компютър
(217-2207, n = 15, последните 2 години) Минифорум EliteMini HX90
Kingston OM8PCP3512F-AB Семейство Intel NUC 12 Pro NUC12WSKi7
Transcend M.2 SSD 2200S TS512GMTE220S Intel NUC11TNKi5
Transcend M.2 SSD 430S TS512GMTS430S Среден резултат мини компютър
(173 – 3477, n = 15, последните 2 години)

1407 точки ~100% +247%

Minipc Union Ace Magician TK11-A0
Бъдещ път FPE220M8SSD512G Минифорум EliteMini HX90
Kingston OM8PCP3512F-AB Minipc Union Ace Magician AMR5
Бъдещ път FPE220M8SSD512G Семейство Intel NUC 12 Pro NUC12WSKi7
Transcend M.2 SSD 2200S TS512GMTE220S Intel NUC11TNKi5
Transcend M.2 SSD 430S TS512GMTS430S Семейство Intel NUC 12 Pro NUC12WSKi7
Transcend M.2 SSD 2200S TS512GMTE220S Среден резултат мини компютър
(433-5799, n = 15, последните 2 години) Minipc Union Ace Magician AMR5
Бъдещ път FPE220M8SSD512G Minipc Union Ace Magician TK11-A0
Бъдещ път FPE220M8SSD512G Минифорум EliteMini HX90
Kingston OM8PCP3512F-AB Intel NUC11TNKi5
Transcend M.2 SSD 430S TS512GMTS430S Среден резултат мини компютър
(385 – 3737, n = 15, последните 2 години) Minipc Union Ace Magician AMR5
Бъдещ път FPE220M8SSD512G Minipc Union Ace Magician TK11-A0
Бъдещ път FPE220M8SSD512G Семейство Intel NUC 12 Pro NUC12WSKi7
Transcend M.2 SSD 2200S TS512GMTE220S Минифорум EliteMini HX90
Kingston OM8PCP3512F-AB Intel NUC11TNKi5
Transcend M.2 SSD 430S TS512GMTS430S Минифорум EliteMini HX90
Kingston OM8PCP3512F-AB Minipc Union Ace Magician AMR5
Бъдещ път FPE220M8SSD512G Среден резултат мини компютър
(16,2 – 77,5, n = 15, последните 2 години) Minipc Union Ace Magician TK11-A0
Бъдещ път FPE220M8SSD512G Семейство Intel NUC 12 Pro NUC12WSKi7
Transcend M.2 SSD 2200S TS512GMTE220S Intel NUC11TNKi5
Transcend M.2 SSD 430S TS512GMTS430S Minipc Union Ace Magician TK11-A0
Бъдещ път FPE220M8SSD512G Среден резултат мини компютър
(36,6 – 247, n = 15, последните 2 години) Minipc Union Ace Magician AMR5
Бъдещ път FPE220M8SSD512G Минифорум EliteMini HX90
Kingston OM8PCP3512F-AB Семейство Intel NUC 12 Pro NUC12WSKi7
Transcend M.2 SSD 2200S TS512GMTE220S Intel NUC11TNKi5
Transcend M.2 SSD 430S TS512GMTS430S Minipc Union Ace Magician TK11-A0
Бъдещ път FPE220M8SSD512G


891,59 мегабайт/сек ~100% +156%

Minipc Union Ace Magician AMR5
Бъдещ път FPE220M8SSD512G Среден резултат мини компютър
(157.2 – 1551, n = 15, последните 2 години) Минифорум EliteMini HX90
Kingston OM8PCP3512F-AB Семейство Intel NUC 12 Pro NUC12WSKi7
Transcend M.2 SSD 2200S TS512GMTE220S Intel NUC11TNKi5
Transcend M.2 SSD 430S TS512GMTS430S Среден резултат мини компютър
(93,7 – 2866, n = 15, последните 2 години) Минифорум EliteMini HX90
Kingston OM8PCP3512F-AB Minipc Union Ace Magician TK11-A0
Бъдещ път FPE220M8SSD512G Minipc Union Ace Magician AMR5
Бъдещ път FPE220M8SSD512G Intel NUC11TNKi5
Transcend M.2 SSD 430S TS512GMTS430S Семейство Intel NUC 12 Pro NUC12WSKi7
Transcend M.2 SSD 2200S TS512GMTE220S Intel NUC11TNKi5
Transcend M.2 SSD 430S TS512GMTS430S Среден резултат мини компютър
(0,053 – 0,237, n = 15, последните 2 години) Семейство Intel NUC 12 Pro NUC12WSKi7
Transcend M.2 SSD 2200S TS512GMTE220S Минифорум EliteMini HX90
Kingston OM8PCP3512F-AB Minipc Union Ace Magician AMR5
Бъдещ път FPE220M8SSD512G Minipc Union Ace Magician TK11-A0
Бъдещ път FPE220M8SSD512G Intel NUC11TNKi5
Transcend M.2 SSD 430S TS512GMTS430S Minipc Union Ace Magician TK11-A0
Бъдещ път FPE220M8SSD512G Minipc Union Ace Magician AMR5
Бъдещ път FPE220M8SSD512G Среден резултат мини компютър
(0,019 – 0,342, n = 15, последните 2 години)

0,08427 множествена склероза* ~31% -141%

Семейство Intel NUC 12 Pro NUC12WSKi7
Transcend M.2 SSD 2200S TS512GMTE220S Минифорум EliteMini HX90
Kingston OM8PCP3512F-AB

* …колкото по-малък, толкова по-добре